Máy Chạy Đa Năng AFT-368

Giá: 26.800.000 
Thị trường: 53.600.000 
Tiết kiệm: 26.800.000  (50%)