ĐAI MASSAGE ĐA NĂNG FC-336

Giá: 1.860.000 
Thị trường: 3.114.000 
Tiết kiệm: 1.254.000  (40%)