Xe đạp tập AGA-206PAS

Giá: 4.600.000 
Thị trường: 8.600.000 
Tiết kiệm: 4.000.000  (47%)