Máy tập chạy bộ EB 09

Giá: 4.750.000 
Thị trường: 5.500.000 
Tiết kiệm: 750.000  (14%)